Мисија

МИСИЈА

Нашата мисија е да се понуди широк спектар на производи од разни области во медицината, преку лекови,додатоци на исхрана, производи за бебиња,па се до козметички препарати по најприфатливи, достапни и најниски цени. Нашата цел е да им се понуди на пациентите стручна помош, и постојана достапност преку совети за нивното здравје. Ние сакаме да бидеме нивни пријатели.

Zoom
ЦЕЛИ
  • Висок квалитет на услуги за нашите пациенти и деловни партнери ;
  • Мрежа на аптеки низ цела Македонија за полесен пристап до лекови за пациентите;
  • Континуиран професионален развој на нашите вработени
  • Спроведување на најдобрите светски достигнувања од областа на медицината и фармацијата;
  • Лидер во фармацевтскиот бизнис во Република Македонија и во регионот.