Партнери

 

Зегин соработува со голем број на водечки компании со иницијатива за подобрување на нашата понуда и да им обезбеди на фармацевтите и техничарите пристап до широк спектар на ресурси за интерактивно учење

 

AcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcaraAcara