ЗЕГИН големопродажба

МИСИЈА

 

Основната дејност на Зегин на големо вклучува внатрешна и надворешна трговија со лекови, пара-лекови; медицински помагала; диететски, макробиотички и козметички производи. 

Зегин Големопродажба е директен увозник на лекови.

Во рамките на компанијата функционира регистарот сектор за нови производи. Овој сектор е надлежен за регистрација налекови и нивно промовирање во Република Македонија. Истата услуга исто така е достапна за потребите на нашите партнери. Барањето за регистрација се врши од страна на Агенцијата за лекови при Министерството за здравство на Република Македонија.
Компанијата е една од најголемите и најуспешните продавачи на големо, на лекови во Република Македонија, со најдобра инфраструктура и најширокиот дистрибутивната мрежа.

Во 25 години од своето постоење таа стана лидер на македонскиот пазар,

глобална компанија со удел на пазарот од 60%. Соработува со аптеки низ Републиката, со клинички центри и општи болници.