БМИ Индекс

Теоретска Позадина


Индекс на телесна маса (БМИ) е мерка на телесните масти врз основа на висината и тежината што важи за двете возрасни мажи и жени.

БМИ Категории:

     Нормален = <18,5
     Нормална тежина = 18,5-24,9
     Дебелите = 25-29,9
     Дебелината = БМИ од 30 или поголем

Пресметај го твојот БМИ Индекс

Резултат