Апликација за вработување

Нашата компанија нуди одлични можности. Станете дел од нашиот тим

Форма за апликација за вработување

за која позиција аплицирате
Ваша слика
Дали имате возачка дозвола
пример: Англиски јазик
пример: Француски јазик
пример: Италијански јазик

Средно образование

пример: општа гимназија, техничко, математичка гимназија, и т.н.
пример: УСО Кочо Рацин

Високо образование

Работно искуство

ex. january 2013
ex. december 2013

Мотивационо писмо, препорака