SUPER DIET

Image SUPER DIET

Активен растителен јаглен
 
► За дигестивен комфор
► Активен растителен јаглен - познат по способноста за апсорпција на гасови и други супстанции
► Помага при акутно труење
► Помага при гасови и надуеност