Eric Favre

Image Eric Favre

 
IRON
 
NORMAL DEVELOPMENT
 
- Железото придонесува за нормален когнитивен развој кај децата
- Адекватно земање на железо во периодот на раст и развој е важно за  одржување на здравјето